Varausehdot

Jolyyt Oy:n VARAUSEHDOT 

Varaaminen ja sitovuus

Varauskalenterista näet onko tuote vapaana sinulle sopivana ajankohtana. 
Varauksen voit tehdä suoraan varauskalenterista, yhteydenotot-sivuilla olevalla lomakkeella, tai soittamalla yhteystiedoissa olevaan numeroon.
 
Varausvahvistus lähetetään varaajan sähköpostiin. Jos maksutavaksi valittu lasku, niin se lähetetään asiakkaan sähköpostiin hieman myöhemmin, kuitenkin hyvissä ajoin ennen vuokrausta. Lasku on maksettava ennen tuotteen noutoa.
Jos maksutavaksi valitaan Pautrail maksupalvelut, niin katso tarkemmat ehdot alempaa.
Yritysasiakkaille voidaan myös sopia laskulla maksu jälkikäteen. 
Jolyyt Oy noudattaa tuotteiden varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja, jotka tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun varaus on tehty. Varaajan tulee olla vähintään 18-vuotias.
 

Varauksen maksaminen

Maksu suoritetaan aina ennen tuotteen luovuttamista (poislukien yritysasiakkaat).
 

Varausajan alkaminen ja päättyminen

Varausaika alkaa asiakkaan kanssa sovittuna aikana ja päättyy aina varauksessa sovittuna aikana.
 

Siivous (koskee paljuvuokrausta)

Vuokraaja vastaa siitä, että palju on vastaavassa kunnossa kuin vuokra-ajan alkaessa (poislukien normaalikäytöstä aiheutuneet likaantumiset/roskaantumiset), sekä lämmityskaminan pesä tyhjätty noesta ja hiilistä.
Ylimääräisestä siivoustyöstä on sovittava erikseen tai se veloitetaan jälkikäteen tarpeen vaatiessa (52,20 €/h alv 24% ),
 

Varauksen peruutus

Varaus on peruutettava vähintään 24h ennen varauksen alkamista, myöhemmin tehdystä peruutuksesta Jolyyt Oy:llä on oikeus veloittaa 50 % tai vaihtoehtoisesti varaus voidaan myös siirtää myöhemmäksi, ilman lisäkustannuksia. Jos varausta ei peruuteta ollenkaan, mutta tuote jätetään noutamatta, moom Jolyyt Oy:llä on oikeus periä vauokrasumma kokonaisuudessaan.
 

Omistajan oikeus perua varaus

Jolyyt Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure tai vuokranantajasta riippumaton este (esim. tuote on vaurioitunut eikä voida kohtuullisessa ajassa korjata). Jolyyt Oy:n peruessa varauksen, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 

Maksuehdot Paytrail

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

 

Muita ehtoja, jettivuokraus

Varausehdot
Vuokraaja on täydellisessä vastuussa varaamastaan tuotteesta käytön aikana, riippumatta siitä, kuka laitetta kuljettaa, mukaan lukien käytön aikana sattuneet henkilö- ja omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. Jolyyt Oy (Y-2853398-4) ei ole korvausvastuussa mistään asiakkaan aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista.

Omavastuu
Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on aiheutettujen vahinkojen mukainen, kuitenkin enintään 1600 €.

Pienemmät vauriot tai puutteet, esimerkiksi:

Puuttuvat tai rikkoutuneet liivit tai avaimet 100€
Vaurioitunut turbiinin kulutusrengas 120€
Vaurioitunut potkuri (impelleri) 400€
Puuttuvat kiinnitysköydet tai jousihaat a/20€
Omavastuuosuudet on suoritettava vuokranantajalle.

Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista.

Takuumaksu
Takuumaksun suuruus on 500 €. Mikäli vesijetti ja varusteet palautetaan samassa kunnossa kuin ne luovutushetkellä oli, vuokranottajalla on oikeus saada koko takuusumma takaisin. Vesijeteissä vahingot korvataan omavastuuosuuteen asti vuokraajan toimesta. Mikäli vauriot ovat täysin tahallisia tai aiheutettu päihtyneenä, vuokraaja on 100% vastuussa vahingoista. 

 

Muita ehtoja, paljukärryvuokraus

Paljukärryn sekä vuokralleottajalla on oltava ajoneuvon vetämiseen oikeuttava ajokortti sekä riittävä ajotaito.

Vuokralleottajan on pidettävä hyvää huolta paljukärrystä sekä varusteista. Tuotteen tai sen varusteiden käyttäminen laittomiin tarkoituksiin on kielletty.

Vuokralleottajan on huolehdittava vuokra-ajan kuluessa seuraavista seikoista:

  • Jos vuokralleottajan on käytettävä korjaamon palveluita vuokra-ajan kuluessa, tulee hänen ottaa yhteyttä vuokraamoon tarkempien ohjeiden saamiseksi.
  • Vuokraamo hyvittää vuokralleottajan maksamat huoltokustannukset esitettyjä tositteita vastaan.
  • Jos kuluminen on merkittävällä tavalla tavanomaisesta poikkeavaa, on vuokralleottajalla velvollisuus korvata kuluminen.

Mikäli vuokralleottajalle tapahtuu liikennevahinko, tulee hänen kutsua paikalle poliisiviranomainen. Vuokralleottaja täyttää tämän jälkeen vaunuvahinkoilmoituksen ja ilmoittaa tapahtuneesta viipymättä vuokraamoon.

Varusteita on käsiteltävä huolellisesti ja niitä on säilytettävä asianmukaisesti. Varusteita ei tule jättää vartioimatta.

Mikäli tuote tai sen varusteet rikkoutuvat, katoavat, vahingoittuvat tai kärsivät jostain muusta haitallisesta tapahtumasta kuin normaalista kulumisesta, tulee vuokralleottajan korvata ne täydestä arvostaan.

Vuokralleottajan on korvattava paljukärrylle tapahtuneet vahingot jokaista vahinkotapausta kohden omavastuun mukaisesti, elleivät mahdollisien vastapuolien liikennevakuutukset korvaa niitä. Jos vahinko on tapahtunut tahallisesti, päihtymisestä, törkeästä varomattomuudesta tms. johtuen, tulee vahingot korvata omavastuusta riippumatta kokonaisuudessaan.

Aiheutetut henkilö- ja esinevahingot ovat vuokralleottajan vastuulla siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata. Vuokralleottajan on korvattava liikennevahingosta aiheutunut vuokraamon bonuksenmenetys, mikäli bonuksenmenetys johtuu hänen vuokra-aikanaan tapahtuneesta liikennevahingosta.

Vuokralleotettu tuote on sopimuksen mukaisesti palautettava kaikkine varusteineen. Jos palautus viivästyy ilman, että vuokralle ottaja ottaa vuokraamoon yhteyttä ja sopii asiasta, perii vuokraamo täyden korvauksen viivästyksen aiheuttamista kuluista. Vuokraamo perii lisäksi alkavan vuorokauden vuokran jokaiselta vuokrausvuorokaudelta, mihin on lisätty 50 % korotus. Jos tuotetta ei ole palautettu sopimuksen mukaisesti, eikä vuokraamoon ole otettu yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisiviranomaisille.

Vuokralle ottaja ei saa viedä tuotetta ulkomaille ilman vuokraamon kirjallista suostumusta.

 Tuotteen luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

 

Jolyyt Oy